• +90 212 325 23 00
  • Levent Mah. Beyazkaranfil Sok. No:18 Posta Kodu:34330 Beşiktaş/İSTANBUL
Image Here

Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi amacıyla arabuluculuk müessesi tesis edilmiştir.

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22/6/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle, bir kısım hükümler hemen, bir kısmı ise bir yıl sonra yürürlüğe girmiştir. Arabuluculuk, "alternatif uyuşmazlık çözümü" yolu olarak uygulanmaya başlamıştır. 6325 sayılı Kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş ve arabuluculuk mesleğini icra edecek kişilere "arabulucu" unvanını kullanma yetkisi tanınmıştır. Çalışma ekibimiz aynı zamana “arabulucu” unvanı olan avukatlarımız bulunmaktadır. Arabuluculuk pek çok alandaki anlaşmazlıklar için geçerli bir yöntemdir. Uygulamanın ilk bir yılında yaklaşık 355 bin uyuşmazlığın yüzde 70'i arabulucular önünde çözüme kavuşmuştur, sadece yüzde 30'luk bir kısım mahkemelerin önüne taşınmıştır.

Hukuk büromuz; Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı Sertifikalı uzman arabulucular ile gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir. Büromuz tarafından verilen, zorunlu veya ihtiyarı arabuluculuk hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki şekildedir.

• Para alacağına ilişkin ticari davalar,

• İş Hukukuna ilişkin;

• Yıllık izin ücreti,

• Kıdem tazminatı,

• İhbar tazminatı,

• Kötü niyet tazminatı, vb. davalar,

• Maddi ve manevi tazminat davaları,

• Mirasta mal paylaşımı,

• Saklı pay nedeniyle tenkis,

• Muris muvazaası,

• Boşanmada mal paylaşımı,

• Boşanmada maddi ve manevi tazminat,

• Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan;

• İşgal tazminatı (ecrimisil)

• Önalım (Şufa) davası ,

• Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,

• Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

• Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, vb.