• +90 212 325 23 00
  • Levent Mah. Beyazkaranfil Sok. No:18 Posta Kodu:34330 Beşiktaş/İSTANBUL
Image Here

Normal şartlarda yüz yüze dahi paylaşılmayan kişisel veriler, sosyal medyada, elektronik ticaret yapılması sırasında gönüllü bir şekilde paylaşılır hale gelmiştir.

Bu platformları kullanan kişiler, hayatlarının büyük bir kesitini, yaşam tarzları, alışkanlıkları, siyasal, cinsel tercihleri, mesleki kariyerleri, seyahat ve tatil tercihleri, kimlik bilgileri, lokasyon bilgileri, iletişim ve haberleşme bilgileri gibi bilgilerini, herhangi bir zorlamaya ya da yasal zorunluluk olmamasına rağmen paylaşmaktadırlar. Diğer taraftan devletler de vatandaşına online hizmet verebilmek için, ticari şirketler pazarlama ve reklam faaliyetleri için bir çok kişisel veriyi tutmakta, kamu kurumları ve şirketler kendi aralarında bu verileri paylaşmaktadırlar. Bu veriler ise, kötüniyetli kişilerce ele geçirilerek birçok suç işlenmekte olup, deliller de çok kolay bir şekilde karartılabilmektedir.

Bu gelişmeler karşısında Avrupa Birliği, kişisel veri mahremiyetinin korunması için birçok standart geliştirdiği gibi, teknoloji firmalarına da kişisel verilerin korunması konusunda uymaları gereken kuralları sık sık hatırlatmakta, uymayanlara ise cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Ülkemizde ise; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7/4/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş, ilgili Yönetmelikler çıkartılmaya başlanmış, bir kısım tebliğler yayınlanmıştır. Avrupa Birliği, uyum sürecinde, yerel mevzuatımızın yeterli olmadığını sık sık dile getirmektedir. Denetimsiz kişisel verilerin kullanılması ise, kişilerin kendileri ve yakınlarına karşı kötü niyetli bir şekilde kullanılması tehlikesinin meydana getirmektedir. Hukuk büromuz tarafında; kişisel verilerin kötüye kullanılmasının önlenmesi hususlarında şirketlere eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor, bu hassas verilerin kötüye kullanılması durumunda ise çok hızlı bir şekilde hukuk yollarına müracaat ederek uygun çözümler üretiyoruz.