• +90 212 325 23 00
  • Levent Mah. Beyazkaranfil Sok. No:18 Posta Kodu:34330 Beşiktaş/İSTANBUL
Image Here

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumak adına ve yine tüketicinin zararlarını karşılamak, bunu da yasal çerçeve doğrultusunda gerçekleştirmek adına düzenlemelerde bulunan hukuk birimidir. Koruyucu ve eğitici politikaların oluşturulmasında ve kişilerin buna teşvik edilmesinde önemli paya sahiptir.

Tüketicilerin korunmasını hedefleyen 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ile; üretici, dağıtıcı, satıcı, ithalatçı ve teknik servis hizmeti veren firmaların sorumlulukları daha detaylı bir şekilde tarif edilmiş, üretici ile tüketici arasındaki üretici lehine olan dengesizlik ortadan kaldırılmıştır. Bu yasa ile; tüketicinin daha hızlı bir şekilde karşılaştıkları sorunları çözmesi için çözüm mekanizmaları kurulmuştur. Bu mekanizmalar içeresinde Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri bulunmaktadır.

Hukuk büromuz tarafından, tüketicilere ve şirketlere tüketici hukukuna ilişkin ihtilaflar hususunda danışmanlık hizmetleri verilmekte, ayrıca tüketici hukukundan kaynaklanan ihtilafların hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri nezdinde takibi gerçekleştirilmektedir.,